Light up your career

Mạng tuyển dụng số một cho sinh viên & cử nhân kinh tế

Assistant Brand Manager
Assistant Brand Manager

Unilever Vietnam

 • Full-time
 • 30-03-2018
 • Toàn quốc
 • Labour Agreement
Thực tập sinh Kế toán
Thực tập sinh Kế toán

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trust Media

 • Full-time
 • 02-04-2018
 • Hà Nội
 • 3-7 triệu đồng
Chuyên viên Tuyển dụng
Chuyên viên Tuyển dụng

Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi

 • Full-time
 • 31-03-2018
 • Hà Nội
 • 4,5 - 5,5 triệu
Nhân viên Sales Marketing
Nhân viên Sales Marketing

TechKids - Coding School

 • Full-time
 • 19-03-2018
 • Hà Nội
 • 7 - 9 triệu
Trợ lí Kinh doanh
Trợ lí Kinh doanh

Công ty TNHH Tân Thế Kỷ

 • Full-time
 • 30-04-2018
 • Hà Nội
 • 7 - 10 triệu
Thực tập Kế toán
Thực tập Kế toán

Công ty TNHH Tân Thế Kỷ

 • Internship
 • 31-03-2018
 • Hà Nội
 • 2 - 3 triệu
Thực tập Kinh doanh
Thực tập Kinh doanh

Công ty TNHH Tân Thế Kỷ

 • Internship
 • 30-04-2018
 • Hà Nội
 • 2 - 3 triệu đồng
Thực tập sinh Nhân sự
Thực tập sinh Nhân sự

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trust Media

 • Full-time,Internship
 • 29-03-2018
 • Hà Nội
 • 1 - 7 triệu đồng
Top