Light up your career

Mạng tuyển dụng số một cho sinh viên & cử nhân kinh tế

HR Business Partner Intern
HR Business Partner Intern

Bosch Vietnam

 • Internship
 • 03-02-2018
 • Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
Kế toán Giao dịch
Kế toán Giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

 • Full-time
 • 31-01-2018
 • Hà Nội
 • Thương lượng
Phiên dịch tiếng Nhật
Phiên dịch tiếng Nhật

Diana Unicharm

 • Full-time
 • 31-01-2018
 • Hà Nội
 • 20 - 30 triệu
Market research Intern
Market research Intern

Forbes Vietnam

 • Internship
 • 30-01-2018
 • Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
Leasing Intern (Retail Services)
Leasing Intern (Retail Services)

CBRE Vietnam

 • Internship
 • 25-01-2018
 • Hồ Chí Minh
 • 2 triệu
IT Japanese Comtor
IT Japanese Comtor

Miyatsu Vietnam

 • Full-time
 • 31-01-2018
 • Hà Nội
 • 18 - 35 triệu
Global Graduate - Operations
Global Graduate - Operations

British American Tobacco

 • Full-time
 • 21-01-2018
 • Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
Top