Sales Executive

Vietnam Japan Gas

Địa chỉ: Tang 11, toa nha Prime Centre, 53 Quang Trung, Phuong Nguyen Du, Quan Hai Ba Trung, Hanoi

Website: http://vijagas.vn/

  • Full-time
  • 10-07-2017
  • Hà Nội
  • Thoả thuận
Ứng tuyển

Chia sẻ công việc

Việc làm này hiện đã hết hạn.

Mô tả công việc

- Perform Sales daily activities upon working schedule
Thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày theo kế hoạch công việc
- Support to sale internal staff for push up receivable from customers
Hỗ trợ bộ phận Sales Nội bộ trong quá trình thanh toán với khách hàng
- Negotiate with customers under Manager’s instruction
Đàm phán với khách hàng dưới sự hỗ trợ của cấp trên.
- Prepare sales documents (i.e. Cost Calculation, Quotation, Contract and etc.) for submitting for approval and/or to customers
Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ kinh doanh (ví dụ: bảng tính toán chi phí, báo giá, hợp đồng …) trình phê duyệt để gửi đến khách hàng
- In charge of new inquiry and/or potential customers of Vietnamese / others upon Manager’s assignment
Chịu trách nhiệm về các yêu cầu mới /hoặc khách hàng tiềm năng khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kinh doanh & Thị trường.
- Other duties as requirements from Manager
Các công việc liên quan khẩn cấp khác.

Yêu cầu công việc

1. Back ground and Experience:

- University Graduated from Business Administration/ Economics/Trading/ Logistics...
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị, Kinh tế, Thương Mại, Ngoại thương...
- Having at least 1-3 years working experience related to Sales and Marketing.
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm liên quan đến Kinh doanh và thị trường
- Knowledge of marketing strategy and tactics, product demonstration, sales technique and sales control systemsCó kiến thức về marketing và giới thiệu sản phẩm, hệ thống kiểm soát bán hàng
* Fresh graduationis also acceptable.
Sv mới tốt nghiệp cũng có thể tham gia ứng tuyển

2. Skills:
- English (using 4 skills fluently)
Tiếng Anh sử dụng thành thạo 4 kỹ năng
- PC skill: Word, Excel, Power point
Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng

3. Male/ Female, Age: 23- 28
Ứng viên là Nam/ Nữ, độ tuổi từ 23- 28

4. Good looking, smart, active, hard work and responsible with high customer service mind
Ưa nhìn, thông minh, năng động, chăm chỉ, có tr.n với công việc và hướng tới khách hàng

Quyền lợi Ứng viên

- Working since 8AM- 16PM with a lot of kind paid leaves (Annual leaves, Summer& Bonus leaves)
- Skill and knowledge training courses (internal& external)
- 13th month salary with bonus

Hồ sơ Ứng viên

  • Click "Ứng tuyển" to submit your CV in English (including your photo)
Ứng tuyển
Top