Bài viết mới nhất

Card image cap

Những kỳ thực tập trong mơ

Job Lists Job lists theo năm học Job lists theo ngành nghề

21/02     332

Card image cap

[Năm 2] Job hay sau Tết, Lấy may đi làm

Job Lists Job lists theo năm học Job lists theo ngành nghề

23/01     1,182

Card image cap

Cuối năm và những công việc cho Năm-Cuối

Job lists theo năm học Job lists theo ngành nghề

20/01     643

Card image cap

Sắp tốt nghiệp nhưng sợ gì thất nghiệp [Năm 3 Tài chính ngân hàng- Logistics]

Job Lists Job lists theo năm học Job lists theo ngành nghề

20/01     927

Card image cap

Công việc dành cho FTUer giỏi ngoại ngữ

Job Lists Job lists theo năm học Job lists theo ngành nghề

14/12     1,127

 

Top