6 Part-time/Internship Nhân sự cho FTUer

Bạn đang quan tâm ngành Nhân sự? Bạn muốn tìm kiếm một công việc Part-time/Internship để thử thách bản thân? Vậy Job lists này là dành cho bạn!

 

1.  Thực tập sinh nhân sự

https://hrc.com.vn/viec-lam/thuc-tap-sinh-nhan-su-318.html

EXPEDITORS VIETNAM COMPANY LIMITED - HANOI BRANCH

Mức lương:  Thỏa thuận

Deadline:  30-11-2018

 

2.  Thực tập sinh Hành chính Nhân sự

https://hrc.com.vn/viec-lam/thuc-tap-sinh-hanh-chinh-nhan-su-61.html

HRCHANNELS

Mức lương:  $100 - $300

Deadline:  13-12-2018

 

3.  Thực tập sinh Tuyển dụng

https://hrc.com.vn/viec-lam/thuc-tap-sinh-tuyen-dung-124.html

TẬP ĐOÀN TECOMEN

Mức lương:  3 triệu

Deadline:  8-12-2018

 

4.  Thực tập sinh Tuyển dụng

https://hrc.com.vn/viec-lam/thuc-tap-sinh-tuyen-dung-122.html

EASIA TRAVEL

Mức lương:  2 - 4 triệu

Deadline:  30-11-2018

 

5.  HR Intern Recuitment

https://hrc.com.vn/viec-lam/hr-intern-recruitment.html

ABB VIETNAM

Mức lương:  3 triệu

Deadline:  11-12-2018

 

6.  Thực tập sinh Tuyển dụng

https://hrc.com.vn/viec-lam/thuc-tap-sinh-tuyen-dung-119.html

CÔNG TY CỔ PHẦN SAKUKO VIỆT NAM

Mức lương:  1 - 3 triệu

Deadline: 02-12-2018

 

 

Top