Tập đoàn Digital NOVAON

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Luôn bám sát sứ mệnh lấy Truyền thông và Công nghệ làm nền tảng tạo nên giá trị thặng dư, đem lại thành công cho các khách hàng, cho xã hội, cho tổ chức và cho các thành viên, chúng tôi hiểu sức mạnh của Internet và khát khao tận dụng Internet để giúp con người – giúp các doanh nghiệp làm chủ cuộc sống của mình một cách thuận tiện và hiệu quả.

Lĩnh vực hoạt động:   Công nghệ Thông tin

Liên hệ

Địa chỉ: Tòa nhà MB Bank, Lầu 7, 538 CMT8, Phường 11, Quận 3

Số điện thoại: 0936034407

Website: novaon.vn

Top