Shinhan Bank Vietnam

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Tập đoàn tài chính Shinhan được xem như tập đoàn tiên phong về việc nắm giữ tài chính tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý đầu tư Shinhan.
Lĩnh vực hoạt động:   Tài chính – Ngân hàng

Liên hệ

Địa chỉ: 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City, Vietnam

Số điện thoại: (84-8) 3829 1581

Website: https://www.shinhan.com.vn/vn/

Top