Samsung Vina Electronics Limited

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Samsung Electronics là Công ty dẫn đầu về công nghệ, mở ra những tiềm năng cho mọi người trên toàn thế giới. Thông qua việc không ngừng tìm tòi và đổi mới chung tôi đang xoay chuyển thế giới TV, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay, Tab, máy ảnh, thiết. Samsung còn dẫn đầu trong sự phát triển các ứng dụng internet như nhà thông minh và các sáng kiến y tế kỹ thuật số.


Từ khi thành lập năm 1969, Samsung đã phát triển thành một trong những Công ty dẫn đầu về công nghệ và trở thành một trong những thương hiệu được công nhận hàng đầu thế giới.
Mạng lưới của chúng tôi đang mở rộng trên toàn thế giới và Samsung tự hào về sự sáng tạo và đa dạng của những nhân viên tài năng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi. Vui lòng truy cập phòng thông tin chính thức của chúng tôi để khám phá về Samsung một cách chi tiết hơn (https://news.samsung.com/global/).

Lĩnh vực hoạt động:  

Liên hệ

Địa chỉ: Tháp tài chính BITEXCO, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://www.samsung.com/

Top