Rakuna.co

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Rakuna (www.rakuna.co) is HR Tech company based in the all-year sunny Silicon Valley, US. We recently expand and want to add few technical gems to our Vietnam team. Want to know more. Happy to chat.

Lĩnh vực hoạt động:  

Liên hệ

Địa chỉ: Hanoi, Vietnam

Số điện thoại: 0123 6010 111

Website: www.rakuna.co

Top