Mitsubishi Logistics & Indo-Trans Logistics

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

MLC-ITL LOGISTICS is a joint venture between MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION (Japan) & INDO-TRANS LOGISTICS (Vietnam). With Indo-Trans’ over 15 years of experience in Vietnam local market and Mitsubishi Logistics’ over 125 years of experience in worldwide, the merger is the infusion of strengths between the two leading groups.

Lĩnh vực hoạt động:  

Liên hệ

Địa chỉ: E-Town 1 Building, 6th Floor, Room # 6.1 364 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCMC

Số điện thoại: +84 8 3812 6500

Website: www.mlc-itl.com/

Top