MGH Việt Nam

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Born in 1992, MGH commenced its journey by representing Gillette in Bangladesh as a Distributor. Over the past 23 years, MGH has made core investments into Pharma and FMCG Contract Logistics, Supply Chain Solutions, Ocean Carriers, and Airlines GSA representations, IT Solutions...
Lĩnh vực hoạt động:   FMCG

Liên hệ

Địa chỉ: Level 8- Bac A Building, 09 Dao Duy Anh Road, Kim Lien Ward

Số điện thoại: 04 3221 6120

Website: www.mghgroup.com

Top