Khách Sạn The Chi Boutique

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Lĩnh vực hoạt động:  

Liên hệ

Địa chỉ: 13 Nha Chung Street, Hoan Kiem district , Hanoi Vietnam

Số điện thoại: +84 24 3719 2939

Website: http://www.thechihotel.com/

Top