Crowe Horwath Vietnam Audit Co., Ltd

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Crowe Horwath Vietnam Audit Co., Ltd is full member in Vietnam of Crowe Horwath International, top 8 global accounting network and top 6 in Asia Pacific Our professional services include: Auditing and Assurance Services; Tax – Accounting Services; Business Advisory Services. Crowe Horwath Vietnam provides audit & assurance services, related tax & advisory services with offices in both Hanoi and Ho Chi Minh City: * Hanoi Office: Room 1205, 12th Floor, IPH Office Tower, 241 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., HN. * Ho Chi Minh Office: 14th Floor, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru Str., Dist. 1, HCM. Further information can be found at our website: www.crowehorwath.vn
Lĩnh vực hoạt động:   Dịch vụ Tư vấn Khác

Liên hệ

Địa chỉ: Room 1205, 12th Floor, IPH Tower, 241 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi - 14th Floor, TNR Tower, 180 - 192 Nguyen Cong Tru, District 1, HCMC

Số điện thoại: 04 2220 8334

Website: www.crowehorwath.vn

Top