Công ty Fast Retailing - Uniqlo

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

Lĩnh vực hoạt động:  

Liên hệ

Địa chỉ: Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM

Website: https://fastretailing.vietnamworks.com/

Top