Công ty Cổ phần KYODAI

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ
Thực tập sinh Content Hà Nội Part-Time,Internship 31-05-2017
Thực tập Sales Dự án Hà Nội Internship 31-05-2017
Thực tập Sales Dự án Hà Nội Internship 06-04-2017
Thực tập Marketing Hà Nội Internship 15-03-2017
Thực tập sinh Facebook Marketing Hà Nội Internship 15-02-2017
Thưc tập sinh Facebook Marketing Hà Nội Internship 15-02-2017
Thực tập Hỗ trợ Dự án Hà Nội Internship 15-02-2017
Thực tập Email Marketing Hà Nội Internship 15-02-2017
Thực tập sinh Content Marketing Hà Nội Internship 30-01-2017
Thực tập Sales Dự án Hà Nội Internship 30-01-2017

Về chúng tôi

Công ty Cổ Phần KYODAI là một doanh nghiệp trẻ, năng động; hoạt động trong lĩnh vực chính Giáo dục & Nhân sự.
Lĩnh vực hoạt động:   Nhân sự Giáo dục

Liên hệ

Địa chỉ: CAU GIAY

Số điện thoại: 04 3748 1779

Website: kyodai.vn

Top