Công Ty bảo hiểm Liên Hiệp (UIC)

Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Nơi làm việc Loại hình Hạn nộp hồ sơ

Về chúng tôi

1997: Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC) được thành lập và là liên doanh giữa các công ty: 1.Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng Hải Yasuda (nay là Tập đoàn bảo hiểm Sompo Japan NipponKoa) 2.Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng Hải Mitsui (nay là Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitumo Insurance) 3.Công ty bảo hiểm Thành phố HCM (nay là Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Minh) 2002: UIC được phép mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Việt Nam 2004: Công ty bảo hiểm LIG (Hàn Quốc) tham gia vào liên doanh để phục vụ cho mảng khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam 2009: Sompo Japan tăng vốn đầu tư qua việc mua lại cổ phần của Mitsui Sumitomo tại UIC 2010: UIC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng với giấy phép hoạt động mới cho phép UIC cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho mọi khách hàng tại Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động:   Tài chính – Ngân hàng Tư vấn

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 9, Tungshing Square, Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 0438262686 (ext: 555)

Website: http://www.uicvn.com

Top