Câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRC FTU)

AB InBev

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

AB InBev
Deloitte
TechFemme GIF
Cuộc thi Challenges For Growth - Đón trước cơ hội cho nghề nghiệp tương lai

Cuộc thi Challenges For Growth - Đón trước cơ hội cho nghề nghiệp tương lai

Bạn đang là sinh viên năm thứ Ba của Trường Đại học Ngoại thương và mong muốn có sự chuẩn bị sớm và tốt nhất cho nghề nghiệp của mình trong tương lai? Bạn muốn trang bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế và đạt được một chứng chỉ quốc tế cùng với tấm bằng đại học ngay khi tốt nghiệp?