Câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRC FTU)

Hoàn thiện Hồ sơ

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Đại Việt Group
Deloitte
TechFemme GIF
Hướng dẫn sử dụng website HRC dành cho Nhà tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng website HRC dành cho Nhà tuyển dụng

Trong bài viết này, HRC cung cấp các thông tin cơ bản hướng dẫn Nhà tuyển dụng sử dụng website HRC một cách hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyển dụng