Câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRC FTU)

HEINEKEN - Quản trị viên tài năng 2016

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Deadline CV Ứng viên Tài năng
HEINEKEN - Quản trị viên tài năng 2016
Deadline CV Ứng viên Tài năng
P&G CEO Academy
Hướng dẫn sử dụng website HRC dành cho Nhà tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng website HRC dành cho Nhà tuyển dụng

Trong bài viết này, HRC cung cấp các thông tin cơ bản hướng dẫn Nhà tuyển dụng sử dụng website HRC một cách hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyển dụng
Ứng viên Tài năng - Bước ngoặt đổi thay